fb


Zarządzenie nr 9/2017
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej
z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie korzystanie z usług
Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej – Zarządzeniu Dyrektora BP

nr 5/2014 z dnia 04.12.2014 r.


& 1


W załączniku nr 2 & 3 do Regulaminu korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej, skreśla się pkt 2 o brzmieniu: „W Dziale dziecięcym nie są pobierane opłaty za przetrzymywanie książek”.


& 2


Od 1 stycznia 2018 r. w Dziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej pobierane będą opłaty, które określa załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej – Zarządzeniu Dyrektora BP nr 5/2014 z dnia 04.12.2014 r.


& 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.Dyrektor
Anna Kuszlik-Czajkowska