fbInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej.

Zastosowane zwroty w informacji:
Biblioteka - oznacza Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej i 5 filii bibliotecznych w miejscowościach Bukówek, Cesarzowice, Ciechów, Kryniczno i Szczepanów.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, którego dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej jednym z celów, wskazanych w tym informatorze.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej jest Tomasz Więckowski, email: iod2@synergiaconsulting.pl .

3) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania BP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe Użytkownika (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3 oraz w celach wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych; w celach statystycznych; realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa; zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę. Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.

5) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej i systemie ALEPH przez okres korzystania z usług bibliotecznych.

6) Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę: przeniesienie danych do archiwum, ochrona mienia publicznego (monitoring wizyjny), audyt lub postępowania wyjaśniające.

7) Biblioteka może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr karty bibliotecznej, informacja dotycząca aktywności zawodowej.

8) Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

9) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.