fb

AGLOMERACJA WROCŁAWSKA PRZEKAZAŁA NIEODPŁATNIE 36 KSIĄŻEKW lutym br. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej otrzymała nieodpłatnie od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zestaw 36 książek.

Książki dostępne są w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej i filiach wiejskich.